ABD’de İngilizce Programları

Çok çeşitli programlarımız arasından seçim yapın

Vaktinizi ve bütçenizi önemsiyoruz.

Morning intensive LADO program
Afternoon intensive LADO program
Evening intensive LADO program
Morning semi-intensive LADO program
Evening semi-intensive LADO program
Saturdays LADO program
Bir defa ödenen kayıt ücreti (85$)

Eğitim materyalleri dahil değildir.

* Sadece Arlington şubemizde

LADO, Semi-intensive program takviminde değişiklik yapabillir. Lütfen şubenizle görüşüp, herhangi bir ödeme yapmadan önce seviye belirleme sınavına giriniz.

Total Approach Metodu

LADO International Institute’de, Dr. Robert Lado tarafından geliştirilen sıradışı bir eğitim metodu takip edilir. Total Approach Metodu, İngilize eğitiminde farklı öğrenme biçimlerine uygundur ve her bir öğrencinin ana dilini, kültürünü ve eğitim geçmişini dikkate alır.

Total Approach felsefesinde her bir ders üç aşamadan oluşur.

p

Öğrenme

Bu aşamada öğrenciler, o derste öğrenilmesi hedeflenen dil bilgisi, kelime bilgisi ve vurgulamalarla, dilin doğal kullanımı yoluyla tanışır.

Özümseme

Öğrenme aşamasının ardından öğrenciler, çeşitli aktiviteler ve açıklamalarla bire bir deneyim ederek o derste hedeflenen kazanımları özümser.

Uygulama

Bu son aşamada öğrencilere, öğrenilmesi hedeflenen dil bilgisi yapısını ve kelimeleri, kendi cümleleriyle, günlük hayattan seçilen konular içerisinde pratik etme olanağı sunulur.

Etkili ve başarısı kanıtlanmış bir eğitim metodu takip etmekteyiz. Yoğun İngilizce programlarımıza katılan öğrenciler, yaklaşık bir yıl içerisinde, ABD’de üniversite okuyacak düzeyde İngilizce seviyesine ulaşabilmektedir.
laditos

Seviyeler ve Yapılandırılması

LADO International Institute, öğrencilerini yüksek seviyede İngilizce yeterliliğine, mümkün olan en profesyonel ve en etkili bir biçimde ulaştırtmak amacıyla çok kapsamlı bir müfredat oluşturdu.

Level 1

Öğrenecekleriniz

 • Grameri kullanma (nouns, simple present and progressive verb tense, sentence types, vs.)
 • İnsanları ve nesneleri tanımlama
 • İnsanlarla tanışmak ve onları takdim etmek
 • Günlük telefon görüşmeleri yapmak

Konular

 • Renkler
 • Haftanın günleri
 • Meslekler
 • Sayılar
 • Vücudumuzdaki uzuvlar
 • Yiyecek alışverişi yapmak

Kazanılan beceriler

 • Ailenizi, bir arkadaşınızı ve sınıf arkadaşınızı yazılı olarak tanıtmak
 • Telaffuz pratiği yapmak
 • Hikaye kitapları okumak
 • Ünlü ve ünsüz sesleri dinlemek ve tekrar ederek pratik yapmak
Level 2

Öğrenecekleriniz

 • Grameri kullanmak (simple past and past progressive verb tenses, adverbs of time, vs.)
 • Saat hakkında sorular sormak ve konuşmak
 • Kendi fikrini söylemek
 • Planlarınız, hava durumu ve seyahatiniz hakkında konuşmak

Konular

 • Boş zamanımızda yaptığımız aktiviteler
 • Öğünler ve yiyecek
 • Bir yıl içerisindeki aylar
 • Günün bölümleri
 • Spor
 • Zaman ve zaman dilimleri

Kazanılan beceriler

 • Günlük rutininizi, gelecek planlarınızı ve geçmişte yaşadıklarınızı yazılı olarak anlatmak
 • Telaffuz pratiği
 • Kurgusal ve kurgusal olmayan hikayeler okumak
 • Ünlü ve ünsüz sesleri dinlemek ve tekrar ederek pratik yapmak
Level 3

Öğrenecekleriniz

 • Grameri kullanmak (modal verbs, comparatives, prepositions of place, vs.)
 • Öğüt vermek ve almak, bilgi vermek ve istemek, sebeplerden bahsetmek
 • Kıyaslama yapmak ve önerilerde bulunmak
 • Yol bilgisi, gelecek planları ve aktiviteler hakkında konuşmak

Konular

 • Doğum günü ve sürpriz hediyeler
 • Sağlık, egzersiz ve fitness
 • Bir restorana ve markete gitmek, trene binmek
 • Meslekler ve hobiler

Kazanılan beceriler

 • Bir seyahatinizi, ülkenizdeki yiyecekleri ve önemli kutlamaları yazarak anlatmak
 • Telaffuz pratiği
 • Kurgusal ve kurgusal olmayan hikayeler okumak
 • Ünlü ve ünsüz sesleri dinlemek ve tekrar ederek pratik yapmak
Level 4

Öğrenecekleriniz

 • Grameri kullanmak (present perfect verb tense, adverbs of frequency, prepositions of place and time, vs.)
 • İnsanları, nesneleri, yerleri ve yönergeleri tanımlamak ve onlar hakkında bilgi istemek
 • Kıyaslama ve genelleme yapmak
 • Deneyimlerimiz, rutinlerimiz ve süregelen olaylar hakkında konuşmak

Konular

 • Şehir yaşamı
 • Ülkeler
 • Kitaplar
 • Müzik
 • Konum ve adresler
 • ABD

Kazanılan beceriler

 • Bir ülkenin geleneklerini yazarak anlatmak, email yazmak, herhangi bir işletmeye şikayet mektubu yazmak
 • İki farklı tatil beldesini kıyaslamak
 • Ünsüz ve iki ünlü sesleri telaffuz pratiği
 • Kurgusal olmayan hikayeler okumak
Level 5

Öğrenecekleriniz

 • Grameri kullanmak (infinitives, gerunds after adjectives, the passive voice, adjectives ending in –ing ve –ed, vs.)
 • Özet yapmak
 • Örnek vermek ve mantıklı açıklamalar yapmak
 • Şikayet ve itirazda bulunmak

Konular

 • Sağlıklı yaşam biçimi
 • Çalınan bir eşya
 • Gününüzü ve rutinlerinizi anlatmak
 • Yeni insanlarla tanışmak
 • Bir parti planlamak
 • 4 Temmuz Bağımsızlık Günü

Kazanılan beceriler

 • Bir kazayı ve suçu yazılı olarak anlatmak, makale ve 3 paragraflı bir kompozisyon yazmak
 • Favori aktivitelerimizi anlatmak ve bir şeyin nasıl yapıldığını tarif etmek
 • Ünsüz ve ünlü sesleri telaffuz pratiği
 • Kurgusal ve kurgusal olmayan hikayeler okumak
Level 6

Öğrenecekleriniz

 • Grameri kullanmak (conditionals with if, past perfect verb tense, reflexive pronouns, vs.)
 • Karşıt fikir bildirmek
 • Fikir ve görüşlerinizi ifade etmek
 • Niyet, fikir, pişmanlık ve şaşkınlık dugularınızı ifade etmek
 • Başkasının cümlelerini aktarmak
 • Şakalar yapmak

Konular

 • Kültür farklılıkları
 • Jazz
 • İş mülakatı
 • Noktalama işaretleri
 • Cinsiyet eşitliği
 • Pişmanlıklar
 • Alışveriş

Kazanılan beceriler

 • 3-paragraflık bir kompozisyon taslağı yazmak
 • Favori hayvanınızı anlatan kompozisyonlar yazmak, fikrinizi belirtmek, geçmiş deneyimlerinizden bahsetmek
 • Tonlama ve vurguları dinlemek ve telaffuz pratiği yapmak
 • Kurgusal olmayan hikayeler okumak
Level 7

Öğrenecekleriniz

 • İki farklı metinin temaları arasında bağlantı kurmak
 • Bilgiyi sınıflandırma ve genel hatlarıyla tanımlamak
 • Bir konunun içeriğinden ve vurguyla ima edilmesinden yararlanarak, kelimelerin anlamını çıkarmak
 • Deyimsel ifadeler kullanmak
 • Ana fikir ve detayları ayırt edebilmek

Konular

 • Reklam
 • Cinsiyet ve dilin kullanımı
 • Tehlikeli sporlar
 • Ekoturizm

Kazanılan beceriler

 • Uygun tonlama ve vurguları kullanarak daha akıcı ve doğal konuşmak
 • Grameri tekrar gözden geçirmek (simple verb tenses, modals of advice, vs.)
 • Farklı stillerde kompozisyonlar yazmak (kıyaslama, zıtlık, rapor, fikir)
Level 8

Öğrenecekleriniz

 • Daha ileri düzeyde kelimeler kullanmak ve bir metinde kelime anlamındaki değişimleri tanımlamak
 • Bir metinde yazarın tarafını ve bakış açısını anlamak
 • Eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeler kullanmak
 • Tahminlerde bulunup sonuç çıkarmak
 • Yeni bir bilgiyi yeni konulara uygulamak
 • Tartışmaların etkinliğini değerlendirmek

Konular

 • Amish Kültürü
 • Farklı kültürlerdeki evlilikler
 • Suç ve ceza
 • İklim değişimi

Kazanılan beceriler

 • Farklı stillerde kompozisyonlar yazmak (betimleyici, özet, sebep-sonuç, vs.)
 • Kelime vurgusu ve tonlama pratiği yapmak
 • Grameri tekrardan gözden geirmek (definite and indefinite articles, infinitives of purpose, vs.)
Level 9

Öğrenecekleriniz

 • Grafikleri okumak ve yorumlamak
 • Betimleyici teknikleri analiz etmek
 • Problemlere çözüm önermek
 • Başka birinin bakış açısını hipotez etmek
 • Edilgen ve varsayımsal cümleler kullanmak
 • Bir fikri destekleyen detayları gözden geçirmek

Konular

 • Hayvanlardaki zeka
 • Gazetecilik ve doğruluk
 • Tıp
 • Uyku
 • Zorlukların üstesinden gelmek

Kazanılan beceriler

 • Yazım teknikleri (listeleme, tablo yapma, fikir ağı oluşturma, vs.)
 • Düşünce grupları pratiği ve yardımcı fiillleri kısaltmak
 • Grameri tekrar gözden geçirmek
 • Sınıf içi anket yapmak
Level 10

Öğrenecekleriniz

 • Karakter etkenlerini tanımlamak
 • Temayı genişletmek için belirli durumları ilişkilendirmek
 • Ana fikri yorumlamak
 • Bireysel varsayımları tanımlamak
 • Sınıf arkadaşlarının sunumlarını dinleyip değerlendirmek
 • Bir konferansı veya konuşmayı dinlerken not almak

Konular

 • Eğitimin önemi
 • Başka bir ülkede yaşamak ve göçmen olmak
 • Teknolojinin kullanımı
 • Hayırseverlik ve bağış
 • Yiyecek kültürü ve geleneği

Kazanılan beceriler

 • Yazma teknikleri kullanmak (T-tabloları, akış diyagramı, vs.)
 • Kelime pratiğini ‘you’ ile ve vurgularla harmanlamak
 • Grameri tekrar gözden geçirmek (tag questions, direct and indirect speech, vs.)
Level 11 veya Upper Level Electives

Level 10 seviyesini başarıyla tamamlayan veya LADO’nun Seviye Belirleme Sınavında yeterli puanı alan öğrenciler, aşağıdaki üst düzey İngilizce sınıflarıına katılabilirler:

 • American Cinema
 • American Culture
 • Advanced Grammar
 • American History
 • American Literature
 • Business English
 • Critical Thinking and Writing skills
 • English through The Washington Post
 • TOEFL test preparation
 • IELTS test preparation

Akreditasyon

LADO International Institute tarafından sunulan eğitim programları, Accrediting Council for Continuing Education and Training (ACCET) tarafından onaylıdır ve LADO, federal hukukun verdiği yetki altında göçmen olmayan yabancı öğrencileri kaydetme yetkisine sahiptir.

ACCET, uluslararası standartlara göre ISO 9001-Kalite Yönetim Sistemi tarafından onaylı ABD’deki tek yetkili kurumdur.

ACCET hakkında daha fazla bilgi için lütfen http://accet.org/ sitesini ziyaret ediniz.

Sertifika / CEUs

LADO’daki eğitiminizi tamamladığınızda, aldığınız ders saatlerini ve CEUs durumunuzu gösteren bir sertifika alırsınız.

The Continuing Education Unit (CEU), sürekli eğitim programlarına katılım durumunuzu ölçen ve ulusal yetkinliği olan bir birimdir. CEUs hakknıda daha fazla bilgi için Buraya tıklayınız

Not: Sertifikanızı almak için Michigan Testini başarıyla geçmeniz gerekir. Böylece hem LADO hem de Michigan Sertifikası alırsınız!

LADO'yu Tercih Ediniz

LADO, hedeflerinize ulaşmanızda size yardımcı olacaktır!

Number
+1 (703) 864-6486

 

Add LADO info to Contacts

You have Successfully Subscribed!